Anar al contingut principal.

  1. Inici >
  2. Pla de Formació >
  3. Avaluació >
  4. Transferència al lloc

Transferència al lloc de treball i impacte en l'organització

Parlem de transferència de la formació per referir-nos a la utilització efectiva i regular, en l'esfera professional o personal, dels coneixements, destreses, habilitats i actituds apreses com a conseqüència de les accions formatives realitzades.

Ens interessa determinar en quin nivell i de quina forma ha influït la formació en el desenvolupament personal i professional del personal al servei de les administracions públiques; és a dir: el principal objectiu és determinar la repercussió real de l'activitat formativa sobre el participant i l'organització, en les seues diferents dimensions: tant de temporal (a curt, mijà o llarg termini) com en el seu àmbit d'aplicació (personal i laboral).

L'avaluació de l'impacte representa l'últim fet clau en l'avaluació del cicle formatiu que permet valorar la qualitat de la formació desenvolupada; fa referència als canvis produïts en el lloc de treball i en l'organització a causa de l'exercici d'activitats de formació contínua. Es tracta d'una avaluació complexa per moltes raons com són: les característiques pròpies d'aquest tipus d'avaluació, on no pot donar-se un resultat a curt termini sinó que és necessari mesurar-lo a llarg termini i, perquè, a més, exigeix complicitats en l'organització quan parlem de l'avaluació de la conducta i implica necessàriament a tota l'organització i als seus directius quan es tracta d'avaluar resultats. Per aquest motiu, per comprovar que la formació es transfereix i que la formació funciona la implicació del cap immediat és fonamental. A més és important tindre present el fet que encara que puguen haver-se produïts canvis, aquests poden haver sigut deguts a altres causes i no sols a la formació.

Així, no és possible parlar d'impacte de la formació sense fer referència a l'aplicació dels aprenentatges assolits, tot entenent aquesta com el grau en què els participants transfereixen els coneixements i habilitats o els valors i actituds apresos, als seus llocs de treball.

Des de l'any 2004 l'estudi d'aplicació i impacte de les accions formatives executades pels empleats dels ajuntaments i de la Diputació l’efectuem íntegrament al Departament de Formació.

Normalment posàvem en marxa aquest mecanisme d'avaluació amb una periodicitat d'una vegada a l’any. No obstant això, des de 2007 estem desconcentrant l'enviament de qüestionaris, i els fraccionem per semestres a fi de facilitar-ne la seua formalització.

L'estudi d'impacte es fonamenta en l'arreplega d'informació dels dos grups crítics directament relacionats amb l'aplicació: els participants a les accions formatives i els seus superiors jeràrquics immediats, a través de qüestionaris.

Aquests qüestionaris inclouen ítems orientats a conéixer l'aplicació i els resultats vinculats a l'acció formativa realitzada, així com la determinació del principal objectiu que va motivar la realització del curs, i hi dedica un apartat a la detecció de necessitats de formació.

Treballem amb un model únic de qüestionari dirigit als participants i un altre molt semblant que han de contestar els responsables. Aquests qüestionaris contenen ítems específics per a cadascun dels cursos, d’acord amb la gran diversitat existent en el conjunt d'accions formatives del Pla.

Els qüestionaris d'avaluació es dirigeixen al 100% dels participants de les edicions celebrades, i s’exclouen aquelles en què aquesta avaluació no és escaient, així com també al 100% dels seus respectius responsables o superiors jeràrquics immediats.

Les conclusions d'aquest estudi s'inclouen en l'informe d'Avaluació anual.

Tornar a Introducció

C/ Ferré Vidiella, 3 03005 Alicante. Telf. 965 12 12 13 - formacio@diputacionalicante.es
  • Icono de Extensible Hypertext Markup Language 1.0.
  • Icono de Cascading Style Sheet 2.1.
  • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI.