Anar al contingut principal.

 1. Inici >
 2. El Departament >
 3. Història

Història del Departament de Formació

Pot conéixer l'evolució del Departament de Formació des del seu origen fins a l'actualitat.

Any 2010

Cartel del Plan Agrupado 2010

En 2010, hem aconseguit, per primera vegada tindre adherits en el nostre Pla Agrupat a la totalitat d’entitats locals de la província, la qual cosa entenem que proporciona un valor afegit a la solvència i reconeixement de les nostres activitats formatives.

Hem revalidat per 5a vegada (la primera va ser en 1998) la nostra certificació de Qualitat pel Model Q-For, específic per a organismes de formació. Encara que també estem certificats des de 2001 per les normes ISO, la certificació Q-For té per a nosaltres un significat especial; per ser la primera que vam obtindre, per ser específica per a formació, per ser el primer Departament de Formació d’una administració pública a aconseguir-ho, però sobretot perquè està basada en la satisfacció dels clients per als qui hi treballem. En aquesta línia, volem ressaltar que en les 5 vegades, el nivell de satisfacció ha sigut del 100%, i fins i tot en aquesta ocasió, en la majoria dels ítems tractats hem augmentat la puntuació mitjana.

Des del punt de vista de la gestió, el nostre aplicatiu GestFormWeb, plenament consolidat, ha rebut l’esquenada del premi a les Bones Pràctiques que a nivell nacional van convocar Cegos & Equipos y Talento, en la categoria de Formació i Desenvolupament. Això esdevé un reconeixement extern de notable magnitud, que ens anima a continuar innovant, i a fer-ho des de la filosofia del que sempre ens ha guiat, que no és una altra cosa que detectar les necessitats dels nostres clients i junt amb ells buscar les solucions adequades. Amb aquest premi, en vam obtindre un altre, consistent en una distinció extraordinària professional, que se’ns va concedir com resultat d’un procés públic de votació, a través d’Internet, en compentencia amb la resta de projectes premiats.

Finalment hem d’assenyalar que 2010, tot seguint les directrius del nostre Pla Director, ha sigut l’any de la posada en marxa dels primers projectes de Formació 2.0. Amb els gestors de formació d’ajuntaments, hi participem en un curs de formació sobre xarxes socials i comunitats d’aprenentatge, hem obert un Blog, així com els perfils institucionals al Twitter i al Facebook i hem afegit importants materials en el canal de Youtube.

Any 2009

Cartell del Plà Agrupat 2009

En 2009, destaca l’important nivell d’execució aconseguit, el més alt de la nostra història, ja hem realitzat un total de 340 edicions, xifra bastant superior a la de l’exercici anterior i per damunt del llindar d’execució del Departament situat, fins a la data, en 300 edicions anuals. A això ha contribuït també, que hem col·laborat amb l’IVAP en la realització de 22 edicions de cursos inclosos en el Pla Interadministratiu impulsat per aquesta entitat.

Aquest creixement en el nostre volum de gestió, ens hi obliga a créixer també a nivell d’infraestructures que donen suport a la major realització d’accions formatives. Per això, i si sabem com és de complicat aconseguir espais nous, hem fet un esforç important dins de les nostres possibilitats, i s’hi ha habilitat i equipat una nova aula d’informàtica a la Llar Provincial, que ens ha permés ampliar la nostra oferta formativa en l’àrea de noves tecnologies.

A hores d’ara seguim el nostre compromís amb la qualitat, i superem amb èxit l’auditoria de renovació del sistema de qualitat amb l’adaptació a la nova norma ISO 9001:2008.

Cal assenyalar també, que durant 2009 va concloure el "Projecte Holon", projecte europeu, emmarcat dins dels programes Leonardo da Vinci- Transferència de la innovació. El curs del qual ha sigut inclòs dins del Pla de Formació 2010, així com les accions específiques de formació de tutors d’Holon d’administracions públiques espanyoles.

Finalitzem l’any amb l’elaboració d’un Pla director que serà la guia per a anar posant en marxa projectes de "Formació 2.0" en els nostres plans formatius.

Any 2008

Cartell del Plà Agrupat 2008

El 2008, vam aconseguir un important increment del finançament extern (INAP - MAP) del nostre Pla Agrupat, que situa la nostra població 'diana' en més de 20.000 empleats públics locals, ja que pràcticament la totalitat de les entitats locals de la província es van adherir al Pla esmentat adés.

També continuem avançant en l'àmbit de les noves tecnologies, i encara que el nostre aplicatiu GestFormWeb és una eina consolidada, estem treballant en la seua millora contínua. Així mateix, durant el 2008 hem renovat la nostra pàgina web, l’hem feta més actual, i hem millorat la seua accessibilitat, així com hem ampliat la seua utilitat com a instrument de gestió de la formació dels nostres clients.

D’acord amb el nostre compromís amb la qualitat, un any més superem amb èxit l'auditoria de seguiment del sistema de qualitat per les ISO 9001:2000. També cal assenyalar, que durant l’any 2008 hem desenvolupat una part important del curs l’objectiu del qual és el 'Projecte Holon'. Es tracta d'un projecte europeu, emmarcat en els Programes Leonardo da Vinci-Transferència de la innovació. El liderem juntament amb el Servei d'Atenció a la Família i hi participen altres 7 socis de 5 països europeus (inclosa Espanya). En aquest enllaç http://holon.ladipu.com hi està disponible tota la informació.

El mes de novembre de 2008, i d’acord amb aquesta projecció internacional, el nostre sistema de Gestió de la Formació per processos, va ser presentat a Buenos Aires, en el marc de la XIII Edició del CLAD, formant part del panell de l'Administració local espanyola. En l'esmentat Congrés van participar al voltant de 2000 persones pertanyents a universitats, administracions públiques, etc. dels països iberoamericans.

També a finals d'any va ser encarregat un nou estudi de satisfacció dels nostres clients (prescriptors de formació dels ajuntaments i responsables dels departaments de la Diputació) per esbrinar el grau de conformitat amb els serveis de formació que prestem. Per donar major objectivitat i rigor, s'ha encarregat a una empresa externa, i els resultats obtinguts han estat novament espectaculars, de tal manera que novament el 100% dels entrevistats s'ha mostrat satisfet (42% satisfet i 58% molt satisfet). En aquest sentit, és important assenyalar que en un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Miguel Hernández, basat en enquestes als ajuntaments de la província, s’arriba a la conclusió que dels diferents serveis que presta la Diputació d’Alacant, el Departament de Formació és el servei millor valorat.

Any 2007

Cartell del Plà Agrupat 2007

L’any 2007, tot seguint amb el nostre compromís amb la qualitat, vam superar amb èxit l'auditoria de seguiment del sistema de qualitat establit per a les ISO 9001:2000. També cal assenyalar que durant 2007, com cada any, es va realitzar un estudi d'avaluació de satisfacció dels nostres clients. Aquesta vegada vam comptar de nou, i després dels tres anys de rigor, amb les dades de l'avaluació de la qualitat dels organismes de Formació, realitzada per "DIRFO. Directori de Formació, Membre de la Xarxa Europea Q*For", avaluació que aquesta empresa certificadora ha dut a terme a través de l'estudi de la satisfacció dels nostres clients. El seu resultat va ser molt favorable, i en conseqüència, vam renovar la certificació esmentada adés per altres tres anys.

En el nostre afany d'avançar en l'àmbit de les noves tecnologies, vam continuar treballant en la consolidació i millora del nostre aplicatiu GestFormWeb, una eina d’implantació recent. Durant l'any 2007 vam treballar, fonamentalment, en la preparació d’aquest aplicatiu per a la seua implantació en els Departaments de la mateixa Diputació, per a la gestió del Pla de Formació de 2008, la qual, finalment, es va dur a terme amb èxit. Com a prova de la millora d’aquesta ferramenta vam aconseguir el Primer premi a la Qualitat en la Diputació d'Alacant (Convocatòria 2006) pel treball "Aplicació de les noves tecnologies a la gestió de la formació. Programa GestFormWeb".

Any 2006

Cartell del Plà Agrupat 2006

El 2006, vam continuar amb el compromís del Departament de Formació respecte a la consecució d'una màxima descentralització i desconcentració temporal de les accions formatives. També, l'auditoria de renovació del sistema de qualitat per les ISO 9001:2000 la vam superar amb èxit. El nostre sistema de seguiment d'objectius i indicadors, està molt consolidat, i vam treballat durant 2006 amb 27 d'ells, de tal forma que els 13 processos del Departament ara tenen assignat algun indicador.

L'any 2006 també vam tenir la satisfacció de rebre reconeixements externs, com ara són: El Premi del MAP a les "Bones Pràctiques Internes 2006" a la pràctica anomenada "Gestió per processos del Departament de Formació"; i el Primer Premi a la Qualitat als Materials Didàctics en suport paper, concedit per l'INAP en la quarta convocatòria (2006) al curs "Introducció a la Base de Dades de Microsoft Access".

 • Anar a la primera pàgina.
 • Anar a la pàgina anterior.
 • Pàgina 2 de 6
 • Anar a la pàgina següent.
 • Anar a l'ultima pàgina.
C/ Ferré Vidiella, 3 03005 Alicante. Telf. 965 12 12 13 - formacio@diputacionalicante.es
 • Icono de Extensible Hypertext Markup Language 1.0.
 • Icono de Cascading Style Sheet 2.1.
 • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI.