Anar al contingut principal.

 1. Inici >
 2. El Departament >
 3. Història

Història del Departament de Formació

Pot conéixer l'evolució del Departament de Formació des del seu origen fins a l'actualitat.

Año 2020

Cartel del Plan Agrupado 2020

El 2020 patim una pandèmia a nivell mundial que ens va mantindre confinats des del mes de març i durant, pràcticament, tot l'any. Així i tot, aconseguim adaptar-nos a aquesta situació tan difícil, i hem reconvertit la majoria dels cursos previstos en el Pla de Formació de 2020 en modalitat presencial en aules, a modalitat a distància (per videoconferències i en línia). En aquest sentit, cal destacar l'esforç especial realitzat en la posada en marxa de set sales per a videoconferències, fet que ha esdevingut una adaptació bé de l'aplicatiu informàtic de gestió de la formació per a poder administrar-les, com la reconversió didàctica de bona part dels cursos per a la seua impartició per mitjà d'internet.

D'aquesta manera, vam ser capaços de realitzar 190 edicions, formar 3.544 alumnes i impartir 4.915 hores lectives. D'aquestes edicions realitzades, 117 corresponen al Pla Agrupat de Formació Contínua finançat amb els fons rebuts de l'IVAP, i 73 edicions han sigut finançades amb fons propis de la Diputació d'Alacant.

A més, superem amb èxit l'auditoria externa de seguiment del nostre sistema de gestió de qualitat (SGC) segons la norma ISO 9001:2015.

Durant aquest any, també hem tingut la satisfacció de rebre diversos premis i reconeixements externs. Així, en la convocatòria dels Premis a la Qualitat en la Formació per a l'Ocupació 2020 de l'INAP ens van concedir els guardons següents:

 • Premi al millor material didàctic per l'acció formativa "Intel·ligència Territorial I: habilitats i competències per a l'anàlisi estratègica en intel·ligència per al desenvolupament territorial".
 • Premi a la innovació didàctica pel projecte "CoP: manteniment d'ordenances i formularis d'activitats".
 • Premi a les actuacions en la gestió de la formació pel projecte "La Secretaria Virtual: a un clic de tu".

Any 2019

Cartel del Plan Agrupado 2019

Al 2019, el mes d'octubre, superem amb èxit l'auditoria externa de seguiment del nostre sistema de gestió de qualitat (SGC) segons la norma ISO 9001:2015.

Hem revalidat també, per huitena vegada (la primera va ser el 1998), la nostra certificació de Qualitat pel Model Q-For, específic per a organismes de formació, amb un nivell de satisfacció del 100%.

En aquest exercici hem arribat a realitzar un total de 318 edicions, xifra que torna a estar entorn de les 300 edicions, que és el nostre nivell de referència habitual d'execució. D'aquestes edicions realitzades, 156 corresponen al Pla Agrupat finançat amb els fons rebuts de l'IVAP i 162 edicions han estat finançades amb fons propis, la qual cosa posa de manifest l'esforç formatiu realitzat per aquesta Diputació.

Continuem introduint millores en la Secretaria Virtual, ja desenvolupada plenament, i que configura un espai de trobada entre els actors que participen en el procés formatiu (gestors, professorat i alumnat) juntament amb el Departament de Formació, i que permet tramitar sense paper tots els assumptes, des dels materials dels cursos al pagament de professors, historials formatius, etc. Amb això continuem avançant en el procés de digitalització del departament, ja que la concebem com una eina dinàmica en procés constant d'actualització i sempre oberts als suggeriments que ens formulen els seu conjunt d’usuaris.

Any 2018

Cartel del Plan Agrupado 2018

El 2018, el mes de juny, renovem amb èxit l'actualització del nostre sistema de qualitat a la norma ISO 9001:2015, incorporant en el SGC tots els requeriments que aquesta nova versió planteja.

En aquest exercici hem arribat a un nou sostre d'activitat, de tal manera que s'han aconseguit realitzar un total de 371 edicions, xifra bastant superior a la de l'exercici anterior (299 edicions), de les quals només 134 corresponen al Pla Agrupat finançat amb els fons rebuts de l'IVAP i 237 edicions han estat finançades amb fons propis, la qual cosa posa de manifest l'esforç formatiu realitzat per aquesta Diputació.

Tal com havíem vingut planificant al gener de 2018 hem generalitzat la Secretaria Virtual, que configura un espai de trobada entre els actors que participen en el procés formatiu (gestors, professorat i alumnat) juntament amb el Departament de Formació, i que permet tramitar sense paper tots els assumptes, des dels materials dels cursos al pagament de professors, historials formatius, etc. Amb això hem tancat el procés de digitalització del Departament, encara que la concebem com una eina dinàmica en procés constant d'actualització i sempre oberts als suggeriments que ens formulen els seu conjunt d’usuaris.

El Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics (CNIS) 2018, ens va premiar el projecte “A un clic de tu. Nova Secretaria Virtual”, en la categoria 3. Millor iniciativa d'innovació interna i canvi cultural.

Al novembre rebem la visita d'una delegació de l'Institut Nacional d'Administració Pública de la República Dominicana, composta per la seua directora i dues directores d'Àrea, acompanyades per un assessor dels programes de suport de la Unió Europea a la Reforma de l'Administració Pública i Qualitat dels Serveis a República Dominicana (MAP). Vam ser triats com una de les organitzacions públiques de formació més representatives des del punt de vista de la gestió i la innovació.

Any 2017

Cartel del Plan Agrupado 2017

El 2017 hem superat amb èxit l'auditoria de seguiment del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001:2008. En aquesta ocasió, sense no-conformitats i també sense observacions.

Encara que continuem amb dotacions pressupostàries molt ajustades, a causa de la reducció de les ajudes que provenen dels acords de formació per a l'ocupació en les administracions públiques (AFEDAP) hem aconseguir realitzar un total de 299 edicions, de les quals solament 127 corresponen al Pla Agrupat finançat amb els fons rebuts de l’IVAP i 172 edicions han estat finançades amb fons propis, la qual cosa posa de manifest l'esforç formatiu realitzat per aquesta Diputació.

Hem continuat treballant en l'àmbit de les noves tecnologies, i encara que el nostre aplicatiu GestFormWeb és una eina consolidada, enguany hem treballat en la millora i renovació de la secretaria virtual, que serà implantada en l’exercici 2018 vinent.

Any 2016

Cartel del Plan Agrupado 2016

El 2016, hem revalidat per setena vegada (la primera va esdevindre el 1998) la nostra certificació de Qualitat pel Model Q-For, específic per a organismes de formació, amb un nivell de satisfacció del 100%, i hem apujat la puntuació mitjana en la majoria dels ítems tractats. També hem superat amb èxit l’auditoria de seguiment del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001:2008.

Encara que continuem amb dotacions pressupostàries molt ajustades, a causa de la reducció de les ajudes que provenen dels acords de formació per a l’ocupació en les administracions públiques (AFEDAP), s’ha aconseguit realitzar un total de 335 edicions; una xifra bastant superior a la de l’exercici anterior (299 edicions), de les quals només 132 corresponen al Pla Agrupat finançat amb els fons rebuts de l’IVAP, i 203 edicions han estat finançades amb fons propis; la qual cosa posa de manifest l’esforç formatiu realitzat per aquesta Diputació.

Hem continuat avançant en l’àmbit de les noves tecnologies, i encara que el nostre aplicatiu GestFormWeb ha esdevingut una eina consolidada, durant el 2016 n’hem implantat amb èxit una nova versió. Aquesta nova versió ha implicat una renovació i adaptació del nostre aplicatiu a les noves necessitats que demanden els nostres usuaris, alhora que hem actualitzat i ampliat la seua utilitat com a instrument de gestió de la formació dels nostres clients.

Any 2015

Cartel del Plan Agrupado 2015

El 2015 s’ha superat, una vegada més, amb èxit, i per un altre període de tres anys, l’auditoria de renovació del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001:2008, sense cap no conformitat.

També continuem avançant en l’àmbit de les noves tecnologies, i encara que el nostre aplicatiu GestFormWeb és una eina consolidada, continuem treballant en la seua millora contínua. Per això, durant el 2015 s’ha estat treballant per a renovar i adaptar aquesta eina a les noves necessitats que demanen els usuaris; fer-la més actual i ampliar la seua utilitat com a instrument de gestió de la formació dels nostres clients, amb la idea d’implantar-ne, el 2016, una nova versió.

Enguany també hem tingut la satisfacció de rebre diferents premis i reconeixements externs:

 • Premi atorgat per Cegos i Equipos & Talentos al projecte Disraeli, en la categoria "Formació i desenvolupament".
 • Dos premis atorgats per l’INAP, en el marc de la cinquena edició dels Premis a la Qualitat en la Formació per a l’Empelo de les Administracions Públiques, i que són els següents:
  • Premi al millor material didàctic per l'acció formativa en línia “Actuació de la policia davant la violència intrafamiliar”
  • Premi a la innovació didàctica en la Formació per a l'Ocupació de les administracions públique, pel projecte d'innovació “CoP: el community manager en la Diputació d'Alacant”

Al llarg de l’any, hem commemorat el 25 aniversari del departament amb recordatoris de la nostra activitat, valors, etc. utilitzant les xarxes socials. Finalitzem les celebracions amb la Jornada “25 anys de formació” (exposicions, joc de gestió, menjar, etc.) el dia 1 de desembre.

El 2015 (jornada del 3 de novembre) vam ser-hi amfitrions de la trobada de gestors de formació de diputacions, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials que, en col·laboració amb l’INAP, s’hi van celebrar amb caràcter semestral.

Any 2014

Cartell del Plà Agrupat 2014

El 2014 hem superat amb èxit l'auditoria de seguiment del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001:2008. En aquesta ocasió, sense "no conformitats" i també sense cap observació.

Amb el canvi de normativa de la petició d'ajudes, com a conseqüència de les sentències del Tribunal Constitucional, la sol·licitud de subvenció del pla agrupat s'ha cursat davant la Generalitat Valenciana. Els fons destinats a formació local es van distribuir territorialment, per nombre d'efectius, i per això la Comunitat Valenciana va tenir una important reducció en relació amb exercicis anteriors; aquest fet i la reducció general dels fons destinats a la formació per a l'ocupació en les administracions públiques, ha suposat una important disminució dels fons rebuts per part de la Diputació. No obstant això, i en línies generals, hem pogut mantenir l'activitat formativa dins uns paràmetres semblants (fins i tot amb alguna edició més que l'any 2013) gràcies a l'aportació de fons propis per part d'aquesta institució, que s'ha fet càrrec pràcticament del 75% de la inversió formativa.

Durant el 2014 s'ha aprovat i posat en marxa un ambiciós projecte de comunicació interna, amb motiu d'una enquesta interna d'àmbit laboral. Els compromisos adquirits se segueixen amb èxit. Es van establir indicadors de mesurament per a valorar resultats i s'espera que s'avaluen el 2015.

De nou, el 2014 s'han obtingut tres premis (un en cada una de les categories convocades) atorgats per l'INAP, en el marc de la quarta edició dels Premis a la Qualitat en la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, i que són els següents:

 • Premi als Materials Didàctics pel curs "Gestió pressupostària en línia. Conceptes bàsics". Es tracta d'un curs elaborat en format learning –el material del qual s'ha desenvolupat íntegrament amb mitjans propis– i que es cursa a través de la nostra plataforma de teleformació.
 • Premi a la Innovació Didàctica en la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques pel projecte d'innovació "Comunitat d'aprenentatge: gestionar la formació. El gestor 2.0". Aquesta CoP, constituïda pels gestors de formació dels ajuntaments i del Departament de Formació de la Diputació, ha definit les deu competències bàsiques d'aquest col·lectiu i els seus comportaments associats. Van publicar el "Llibre blanc del gestor de formació" i van desenvolupar una eina d'autoavaluació d'aquestes competències.
 • Premi a les Millors Actuacions en la Gestió de la Formació pel projecte "Reenginyeria de processos", que arreplega tots els treballs realitzats per a la redefinició de processos del Departament i la nova aplicació de gestió de la formació que integra tots els subsistemes anteriors. La metodologia per a dur-lo a terme ha sigut totalment col·laborativa i s'ha desenvolupat amb mitjans interns.

Any 2013

Cartel del Plan Agrupado 2013

El 2013 hem revalidat per sisena vegada (la primera va ser el 1998) la nostra certificació de Qualitat pel Model Q-For, específic per a organismes de formació, amb un nivell de satisfacció del 100% i hem apujat la puntuació mitjana en la majoria dels ítems tractats. També hem superat amb èxit l’auditoria de seguiment del sistema de qualitat d'acord amb la norma ISO 9001:2008.

Encara que continuem amb retallades i restriccions pressupostàries ben fortes, a causa de la reducció de les ajudes procedents dels acords de formació per a l’ocupació en les administracions públiques (AFEDAP), hem aconseguit realitzar un total de 286 edicions, xifra superior a la de l’exercici anterior (265 edicions), de les quals tan sols 119 corresponen al Pla Agrupat finançat amb els fons rebuts de l’INAP i 167 edicions han estat finançades amb fons propis, la qual cosa posa de manifest l’esforç formatiu realitzat per aquesta Diputació.

Finalment cal destacar que, durant el 2013 s’han obtingut dos reconeixements importants, com són l’obtenció dels premis atorgats per l’INAP, en el marc de la tercera edició dels Premis a la Qualitat en la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques, i que són els següents:

 • Premi a la Innovació Didàctica en la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques, pel projecte d’innovació "Comunitat d’aprenentatge: elaboració de cartes de compromís". Aquest projecte, que hem desenvolupat al costat dels policies locals de la Marina Baixa, és una modalitat de formació que contempla l’ús de la web 2.0 i les xarxes socials, i esdevé un pas endavant en la innovació didàctica, ja que modifica els fonaments sobre els quals se sustentava la metodologia tradicional d’ensenyament-aprenentatge.
 • Premi al Millor Material Didàctic per l’cció formativa "Redacció bilingüe (valencià-castellà) de documents juridicoadministratius", una proposta que s’ha redissenyat a causa de les seues característiques i gran demanda per convertir-la en elearning a partir dels materials que existien per a la formació presencial, i que avança en la utilització de recursos de la web 2.0 per a formació.

Any 2012

Cartel del Plan Agrupado 2012

Aunque ha sido un año muy duro marcado por los fuertes recortes y restricciones presupuestarias, fundamentalmente por parte del INAP que redujo sus ayudas en un 54 %, se consiguió realizar un total de 265 ediciones, de las cuales 146 corresponden al Plan Agrupado financiado con los fondos recibidos del INAP y las restantes 120 se han llevado a cabo con recursos propios. Esto pone de manifiesto el esfuerzo formativo realizado por esta Diputación, así como la austeridad del Departamento de Formación en la ejecución del Plan, ajustando el gasto realizado, con el fin de cumplir al máximo con los criterios de eficiencia y economía establecidos en el marco presupuestario, e intentando mantener los niveles de formación y sus estándares de calidad. En este sentido, señalar que el índice de satisfacción de los alumnos con la formación recibida ha alcanzado una media de 3,74 sobre 4; el nivel más alto obtenido en los últimos 10 años, cuestión que se constata tanto en los datos globales como en los desagregados de: contenidos (3,72), metodología profesorado (3,83), organización (3,52) y grado de aprendizaje (3,64).

En pleno verano, el BOE nos daba una grata noticia, anunciando que habíamos obtenido el premio a la gestión del conocimiento por nuestro "Proyecto Formación 2.0". Este premio, otorgado por la AEVAL (Agencia Española de Evaluación y Calidad) dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fue recogido por Dña. Adela Pedrosa, nuestra vicepresidenta 1ª y Diputada del Área, el pasado 4 de Diciembre en Madrid, en un acto público convocado ex profeso. Este importante reconocimiento externo nos motiva a seguir trabajando en nuevos métodos formativos, tales como los recogidos en el proyecto premiado, y muy especialmente en el impulso de Comunidades de Aprendizaje (CoP´s), dados los resultados que venimos obteniendo con ellas, tanto en los entregables que producen y que se comparten en abierto, como por el aprendizaje que los participantes obtienen en el proceso.

Indicar también como otro hito importante, que en 2012 hemos renovado con éxito, para otro período de tres años y con cero no conformidades, nuestro sistema de gestión de la calidad, bajo la norma ISO 9001:2008 y que certificamos en primera instancia en 2001.

Por último, cabe señalar que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), a final de año, presentó nuestra candidatura a UNPSA 2013, que son los premios a la excelencia en los servicios públicos que, anualmente conceden las Naciones Unidas a las experiencias mundiales más exitosas del ámbito público.

Any 2011

Cartel del Plan Agrupado 2011

Amb el nostre compromís amb la qualitat, superem amb èxit l’auditoria de seguiment del sistema de qualitat adaptat a la norma ISO 9001:2008.

D’acord amb les directrius del nostre Pla Director, continuem impulsant projectes de Formació 2.0: continuem realitzant cursos de formació sobre xarxes socials i comunitats d’aprenentatge, mantenim el nostre Blog, així com els perfils institucionals al Twitter i al Facebook, i afegim materials d’interés per als nostres usuaris al canal de Youtube. Enguany, hem obert a més un canal de streaming i hem tingut les primeres experiències de retransmissió en directe d’algunes sessions presencials.

Cal assenyalar també, que durant 2011 s’han obtingut dos reconeixements importants a dos projectes que van lligats a la Formació 2.0, com han sigut l’obtenció dels premis atorgats per l’INAP, en el marc de la primera edició dels Premis a la Qualitat en la Formació per a l’Empelo de les Administracions Públiques, i que són els següents:

 • Premi a la innovació didàctica en la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques, pel projecte d’innovació "Comunitat d’aprenentatge: lideratge de projectes".
 • Premi a les millors actuacions en la gestió de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques, per les actuacions de gestió referents a "GestFormWeb".
 • Pàgina 1 de 6
 • Anar a la pàgina següent.
 • Anar a l'ultima pàgina.
C/ Ferré Vidiella, 3 03005 Alicante. Telf. 965 12 12 13 - formacio@diputacionalicante.es
 • Icono de Extensible Hypertext Markup Language 1.0.
 • Icono de Cascading Style Sheet 2.1.
 • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI.