Anar al contingut principal.

  1. Inici >
  2. Política de privacitat

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE DADES PERSONALS (LLOPD)

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals recollides en els diferents formularis d'aquest web són de caràcter obligatori i seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és la Diputació Provincial d'Alacant, amb la finalitat d'organitzar i impartir accions formatives, seminaris i jornades, per controlar la seua assistència i seguiment, així com per al desenvolupament, compliment i control dels plans de formació promoguts per la Diputació d'Alacant.

Les seues dades de caràcter personal seran conservades per la Diputació Provincial d'Alacant amb finalitats històriques i estadístiques, i podran ser comunicades a altres administracions públiques amb aquesta finalitat.

Així mateix , en el supòsit de que l'acció formativa, seminari o jornada es trobe subvencionada per una altra administració pública, la Diputació Provincial d'Alacant, en compliment de la normativa vigent, podrà comunicar les seues dades de caràcter personal a l'entitat concedent de l'ajut o subvenció i l'Institut Nacional d'Administració Pública, a efectes de control pressupostari, així com a la Intervenció General de l'Administració de l' Estat i al Tribunal de Comptes, quan estiguen requerits per aquestes, a efectes de control financer. També a les entitats certificadores (IVAP, IVASPE, INAP, etc.) a efectes que puguen expedir els diplomes i certificats corresponents.

En emplenar algun dels nostres formularis, vostè autoritza expressament a la Diputació Provincial d'Alacant per demanar, tractar i cedir les seuves dades de caràcter personal, únicament amb les finalitats descrites.

Igualment, d'acord amb la Llei orgànica 5/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge pròpia, la persona assistent a les accions formatives, seminaris i jornades autoritza la possible gravació, reproducció i difusió de la seva imatge i intervencions realitzades durant el seu desenvolupament, dins l'àmbit exclusiu de l'activitat didàctica i docent del Departament de Formació.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en relació amb les dades personals podrà dirigir un escrit, amb la fotocòpia adjunta del seu DNI, al Departament de Formació de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, situat en el c/ Ferré Vidiella núm. 5 - 03005 Alacant.

C/ Ferré Vidiella, 3 03005 Alicante. Telf. 965 12 12 13 - formacio@diputacionalicante.es
  • Icono de Extensible Hypertext Markup Language 1.0.
  • Icono de Cascading Style Sheet 2.1.
  • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI.