Anar al contingut principal.

Anglés a Través d'Internet. Nivell C2

Referència: 11.00.06

Codi: 13/206

Hores: 150:00

Nre Assistents: 50

Nre Edicions Pla Diputació 2019: 1

Objectius

Perfeccionar l’idioma anglés de manera avançada, tant en forma parlada com escrita per a: utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tot tipus de situacions: àmbits personal, públic, acadèmic i professional; comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli; referir-se a tots els temes i qüestions complexos; interactuar, d’una manera avançada i fluida amb l’ús d’estructures i d’un vocabulari ampli; descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar o explicar perfectament les opinions.

Programa

Continguts discursius: coherència i cohesió en la comunicació, aspectes paralingüístics, signes de puntuació, estructuració del text, etc. Continguts funcionals: afirmar, negar, desitjar, estats d’ànim, rebatre, oferir, advertir, donar instruccions, objectar, retractar-se,etc. Continguts fonètics, fonològics i ortogràfics: alfabet anglés, representació gràfica de fonemes i sons, assimilació, elisió, signes ortogràfics, vocals, consonants, accent primari i accent secundari, préstecs, abreviatures, sigles i símbols, anglés britànic i anglés americà, etc. Continguts gramaticals: oració declarativa, interrogativa, exclamativa i imperativa; elements constituents i la seua posició; concordança; parts fonamentals de l’oració; orde dels elements de l’oració; oració composta (coordinada i subordinada); estil indirecte; gènere; número; cas; determinants (articles, demostratius, etc.); pronoms; relatius; adjectius; verbs; adverbis, preposicions, formació de paraules, etc. Continguts lexicosemàntics i socioculturals: rellevància funcional i sociocultural del text, identificació personal; relacions familiars i socials; aparença física; Vivenda, llar i entorn; Activitats de la vida diària; transport i viatges; roba; alimentació; cos humà, etc.

Metodologia

El curs es desenvolupa a través d'una plataforma de teleformació, encara que hi podrà comptar amb alguna classe presencial. Per poder accedir-hi, a cada alumne seleccionat els hem assigant un identificador i una contrasenya. S'estructura en una sessió presencial al començament del curs on s'explicaran les seues característiques, i on s'entregaran individualment les claus d'accés al curs. El diploma acreditatiu s’entregarà quan se supere el curs amb la puntuació mínima que s’hi establesca.

Perfil dels Assistents

Personal d’administració local

Observaciones

El Nivell C2 és el segon curs del nivell avançat. Tindrà com a referència les competències pròpies del nivell C2 del Consell d’Europa, segons com defineix aquest nivell en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). L’alumnat ha de complir tots els requisits tècnics necessaris (ordinador, connexions, programes...) per seguir el curs amb total normalitat.

Calendari

D'abril a desembre

Tornar

C/ Ferré Vidiella, 3 03005 Alicante. Telf. 965 12 12 13 - formacio@diputacionalicante.es
  • Icono de Extensible Hypertext Markup Language 1.0.
  • Icono de Cascading Style Sheet 2.1.
  • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI.