Anar al contingut principal.

Anglés a Través d'Internet. Nivell A2

Referència: 11.00.02

Codi: 13/202

Hores: 150:00

Nre Assistents: 50

Nre Edicions Pla Diputació 2019: 1

Objectius

Utilitzar l’idioma anglés de manera suficient, tant en forma parlada com escrita per a: - Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases senzillesa. - Crear textos breus en llengua estàndard. - Referir-se a temes i qüestions habituals, formular i respondre preguntes relacionades, - Interactuar d’una manera senzilla amb l’ús d’estructures i d’un vocabulari bàsic.

Programa

Continguts discursius: registres i varietats lingüístiques, signes de puntuació, connectors (conjuncions i adverbis), etc. Continguts funcionals: afirmacions, negacions, desitjos, estats d’ànim, preguntes bàsiques, oferir, advertir, donar instruccions, etc. Continguts fonètics, fonològics i ortogràfics: alfabet anglés, representació gràfica de fonemes i sons, signes ortogràfics, vocals, consonants, etc. Continguts gramaticals: oració declarativa, interrogativa, exclamativa i imperativa; elements constituents i la seua posició; concordança; parts fonamentals de l’oració; orde dels elements de l’oració; oració composta (coordinada i subordinada); gènere; número; cas; determinants (articles, demostratius, etc.); pronoms; relatius; adjectius; verbs; adverbis, preposicions, etc. Continguts lexicosemàntics i socioculturals: identificació personal; relacions familiars i socials; aparença física; habitatge, llar i entorn; Activitats de la vida diària; transport i viatges; roba; alimentació; cos humà, etc.

Metodologia

El curs es desenvolupa a través d'una plataforma de teleformació, encara que hi podrà comptar amb alguna classe presencial. Per poder accedir-hi, a cada alumne seleccionat els hem assigant un identificador i una contrasenya. S'estructura en una sessió presencial al començament del curs on s'explicaran les seues característiques, i on s'entregaran individualment les claus d'accés al curs. El diploma acreditatiu s’entregarà quan se supere el curs amb la puntuació mínima que s’hi establesca.

Perfil dels Assistents

Personal d’administració local

Observaciones

El Nivell A2, al ser el segon curs del Nivell Bàsic, tindrà com a referència les competències del nivell A2 del Consell d’Europa, segons com es defineix aquest nivell en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). L’alumnat ha de complir tots els requisits tècnics necessaris (ordinador, connexions, programes...) per seguir el curs amb total normalitat.

Calendari

D'abril a desembre

Tornar

C/ Ferré Vidiella, 3 03005 Alicante. Telf. 965 12 12 13 - formacio@diputacionalicante.es
  • Icono de Extensible Hypertext Markup Language 1.0.
  • Icono de Cascading Style Sheet 2.1.
  • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI.