Anar al contingut principal.

 1. Inici >
 2. El Departament >
 3. Qualitat >
 4. Política de Qualitat

Adaptació de la Política Integrada de Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals

La directora de l’Àrea de Recursos Humans, responsable de la direcció i del funcionament satisfactori dels Departaments de Personal, Formació i Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Unitat de Desenvolupament Organitzacional, assumeix els principis exposats en aquesta política i els desenvolupa en aquests departaments, així com es fa responsable de la seua implantació i gestió en les àrees de la seua competència, tot seguint les directrius de la Presidència de l’Excma. Diputació d’Alacant establertes en la Política Integrada de Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals PDF, aprovada pel Ple, el 5 de juliol de 2012 i revisada el 20 de juliol de 2016.

L’aplicació d’aquesta Política es du a terme mitjançant la implantació, el manteniment i la millora del Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma UNE- EN ISO 9001 "Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits", que s’hi adaptarà de forma progressiva als requisits de la norma UNE- EN ISO 9001:2015.

En aquesta política, la Diputació Provincial d’Alacant assumeix uns compromisos, que en aquests serveis es desenvolupen així:

 • Per a "Prestar amb eficàcia el servei, amb l'acompliment amb la legislació, normes i especificacions aplicables", l’Àrea disposa dels recursos humans i materials necessaris i té establerta una metodologia (reflectida en la documentació corresponent dels diferents sistemes de gestió de Qualitat) per a cadascuna de les seues àrees de treball:
  • La Gestió dels Recursos Humans de la Diputació d’Alacant (administració de relacions laborals, selecció de personal, gestió de nòmines, assegurances socials, ajudes i prestacions),
  • Els serveis de Comunicació interna i de Consultoria de direcció, organització i de recursos humans per als departaments de la Diputació, les seues entitats dependents i ajuntaments de la província.
  • La Formació del personal de la Diputació i dels ajuntaments adherits al Pla Agrupat de Formació (elaboració, disseny, programació i realització d’accions formatives, homologació de cursos per a empleats de la Diputació, les seues entitats dependents i ajuntaments de la província, així com la gestió d’assistència a cursos externs per al personal de la Diputació),
  • Els serveis de Prevenció de Riscos Laborals (inclosos dins del Servei de Prevenció Mancomunat) del personal de la Diputació d’Alacant en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia, psicologia aplicada, medicina del treball i infermeria del treball.
  • Els serveis de consultoria per a la implantació, certificació i seguiment de Sistemes de Gestió de Qualitat així com per a la millora dels serveis prestats en la Diputació, en els seus organismes dependents i ens locals de la província.
 • La Diputació considera les persones de l’organització com el seu principal actiu, per la qual cosa orienta els seus serveis a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels empleats públics, particularment pel que fa a les seues expectatives professionals, adequació de llocs, conciliació de la vida laboral i familiar, prevenció de riscos laborals, etc…, així com d’altres grups d’interés en la prestació dels seus serveis (sindicats, proveïdors, personal de l’Àrea de RRHH, personal directiu i ajuntaments de la província).

  Pel que fa a la prestació dels serveis de formació i de comunicació interna i consultoria de direcció, organització i recursos humans, les activitats s’orienten a l'acompliment de les necessitats i expectatives dels departaments i entitats dependents de la Diputació així com dels ajuntaments de la provincia.

 • Per a "Aconseguir el nivell més alt de seguretat i salut en el treball, amb l'acompliment amb la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, i avançar dins dels compromisos de responsabilitat social corporativa assumits per aquesta Diputació", tot el personal de l’Àrea té en compte les directrius establertes en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals, i actuar d’acord amb allò que s’hi ha establert i en els seus procediments annexos.
 • Per a "Mantindre Sistemes de Gestió integrats que permeten assegurar la millora contínua" i implantar un enfocament preventiu en totes les seues actuacions, duran a terme una anàlisi del context, una planificació i implantació d’accions per a abordar riscos i oportunitats, que complementarà la planificació anual de la qualitat, com a directriu de l'acompliment i millora dels serveis, en la que s’hi estableixen els objectius i el seguiment dels seus processos orientats sempre a l'acompliment de les necessitats i expectatives dels seus clients/usuaris i de les altres parts interessades.

Amb el desenvolupament d’aquests principis fonamentals es pretén aconseguir la modernització de l’Administració local, en concret l’àmbit de les competències de l’Àrea de Recursos Humans, dins del marc legal, amb l'acompliment de les normatives i estàndards aplicables.

Aquesta direcció d’àrea té la competència d'implicar i motivar tot el personal perquè participe en el manteniment i millora dels Sistemes de Gestió de la Qualitat i mantindre informat el diputat de l’Àrea mitjançant els informes de la revisió del sistema, o sempre que aquest ho demane.

És responsabilitat de tot el personal de l’Àrea, l’acompliment obligat del que estableixen els Sistemes de Gestió de la Qualitat corresponents.

Ho signa la directora de l’Àrea de Recursos Humans el dia 14 de març de 2017.

Berta Martínez Meseguer
Directora de l’Àrea de Recursos Humans

C/ Ferré Vidiella, 3 03005 Alicante. Telf. 965 12 12 13 - formacio@diputacionalicante.es
 • Icono de Extensible Hypertext Markup Language 1.0.
 • Icono de Cascading Style Sheet 2.1.
 • Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI.